ჩვენი გუნდი / გიორგი ბედოიძე

გიორგი ბედოიძე

სპეციალისტი

გიორგი ბედოიძე ადამიანის უფლებათა სამდივნოს თანამშრომელი 2020 წლის თებერვალიდან გახდა. გიორგის ევროპაში სწავლისა და მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. მათ შორის - დიდ ბრიტანეთში, ესპანეთში, იტალიაში, ჩეხეთსა და თურქეთში.

მადრიდსა და რომში იგი მუშაობდა Greenpeace-ის ესპანურ გუნდში. რომში გიორგი ასევე მუშაობდა იტალიის პარლამენტსა და UNDP-ის იტალიის ოფისში ეთნიკური უმცირესობებისა და გენდერული თანასწორობის თემებზე.
საქართველოში მისი კვლევის ძირითადი ინტერესი იყო ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობისა და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შედეგად საქართველოში მიმდინარე საკანონმდებლო ცვლილებების ეფექტურობა. გიორგი ამ და სხვა თემებს იკვლევდა რეგიონულ მედიაში, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პროექტებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებში პოლიტიკურ მიმომხილველად და მკვლევარად მუშაობისას.

ბაკალავრის ხარისხი გიორგიმ მოიპოვა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულებით. ხოლო მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა ლუისის, მადრიდის კომპლუტენსესა და ლონდონის უნივერსიტეტების საერთო სამაგისტრო პროგრამის ევროპული საპარლამენტო პროცედურებისა და კანონშემოქმედების მიმართულებით. მას ასევე მონაწილეობა აქვს მიღებული გაცვლით პროგრამებში, ჩეხეთსა და თურქეთში.

გიორგი წარმოშობით ეთნიკურად მრავალფეროვანი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტიდანაა. საკუთარ რეგიონში მუშაობის გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ის განსაკუთრებით მოტივირებულია იმუშაოს ეთნიკური უმცირესობების უფლებებისთვის, ნაკლებად წარმოდგენილი თემების უფლებების დაცვისა და მრავალფეროვნების გაძლიერებისათვის

˄