ჩვენი გუნდი / თამარ რობაქიძე

თამარ რობაქიძე

სპეციალისტი

თამარ რობაქიძე ადამიანის უფლებათა სამდივნოს გუნდს 2019 წლის ნოემბერში შემოუერთდა.

მან 2013 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, ხოლო 2015 წელს მოიპოვა ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი კერძო სამართლის მიმართულებით.

2013-2014 წლებში გაიარა სტაჟირება თბილისის სააპელაციო სასამართლოში.

2015-2016 წლებში მუშაობდა „აღსრულების ეროვნულ ბიუროში“ - აღმასრულებლის პოზიციაზე.

2016-2017 წლებში მუშაობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოში“ იურისტის პოზიციაზე.

იგი 2017-2019 წლებში მუშაობდა არასამთავრობო ორგანიზაციაში „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ იურისტის პოზიციაზე, პროექტში „ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმის ეფექტურობის გაზრდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის საქართველოში“.

ადამიანის უფლებათა სამდივნოში თამარ რობაქიძე სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის უფლებების საკითხებზე მუშაობს. მისი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები.

˄