ჩვენი გუნდი / სოფიო თაბაგარი

სოფიო თაბაგარი

სტაჟიორი 

სოფიო თაბაგარი  ადამიანის უფლებათა სამდივნოში სტაჟირებას 2020 წლის სექტემბრიდან გადის. იგი GIZ-თან პარტნიორობის ფარგლებში მიმდინარე პროექტში არის უმცროსი ექსპერტი.

სოფიოს მიენიჭა თბილისის სახელწმიფო უნივერსიტეტის  სამართლის ბაკალავრის ხარისხი 2017 წელს. სტუდენტობის პერიოდში იგი ჩართული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის, საერთაშორისო სამართლის სტუდენტთა ასოციაციის - ილსა საქართველოს აკადემიური დეპარტამენტის საქმიანობაში. 

სოფიო კომპანია DK Capital-ში მუშაობდა საინვესტიციო მრჩევლად და აწარმოებდა საკუთარ ბიზნეს საქმიანობას. მანამდე იგი მუშაობდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროში ევროკავშირის და სამინისტროს ერთობლივი პროექტის ფარგლებში სამართლებრივ ექსპერტად.

სხვადასხვა დროს სოფიომ სტაჟირება გაიარა საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში.

სოფიოს ინტერესის სფეროებია ქალთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხები, ასევე, მისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა რელიგიური უმცირესობების, LGBTQ ჯგუფის უფლებები და ზოგადად მრავალფეროვანი და ტოლერანტული საზოგადოების ჩამოყალიბებაზე მუშაობა.

˄