დისკუსია

ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლებისთვის (პროექტი)

2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი
ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლებისთვის (პროექტი)
22 ოქტომბერი 2017

საქართველოს მთავრობა იწყებს 2018-2020 წლებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს.


ვრცლად

2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: ბავშვთა უფლებები

ბავშვთა უფლებები
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: ბავშვთა უფლებები
21 ოქტომბერი 2017

საქართველოს მთავრობა იწყებს 2018-2020 წლებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს. მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნო აქვეყნებს სამოქმედო გეგმის პირველ სამუშაო ვარიანტს, რათა სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური და...


ვრცლად

2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: რელიგიური უმცირესობების უფლებები

რელიგიური უმცირესობების უფლებები
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: რელიგიური უმცირესობების უფლებები
20 ოქტომბერი 2017

საქართველოს მთავრობა იწყებს 2018-2020 წლებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს. მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნო აქვეყნებს სამოქმედო გეგმის პირველ სამუშაო ვარიანტს, რათა სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური და...


ვრცლად

2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი:  სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
19 ოქტომბერი 2017

საქართველოს მთავრობა იწყებს 2018-2020 წლებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს. მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნო აქვეყნებს სამოქმედო გეგმის პირველ სამუშაო ვარიანტს, რათა სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური და...


ვრცლად
საკონტაქტო ინფორმაცია
ანა ხიზანიშვილი
მრჩეველი

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

ტელ: +995 (32) 2 000 290 924 49)
ელ.ფოსტა: akhizanishvili@gov.ge

˄