დისკუსია

საკონტაქტო ინფორმაცია
ანა ხიზანიშვილი
მრჩეველი

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

ტელ: +995 (32) 2 000 290 924 49)
ელ.ფოსტა: akhizanishvili@gov.ge

˄