დისკუსია

ქალთა უფლებები და გენდერული თანასწორობა

ქალთა უფლებები
ქალთა უფლებები და გენდერული თანასწორობა
06 აპრილი 2017

სპეციალური ანგარიში ასახავს ქალთა უფლებრივი მდგომარეობისა და გენდერული თანასწორობის შესახებ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას. ანგარიშის მიხედვით, საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით ერთ-ერთ სერიოზულ გამოწვევად რჩება გენდერული თანასწორობის მიღწევა. საზოგადოება კვლავ...


ვრცლად