ღონისძიებები

კონფერენცია

კონფერენცია
17 აგვისტო 2017

მუხლი 1 საქართველოს კონსტიტუციითა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით საყოველთაოდ აღიარებული ადამიანის უფლებათა დაცვის უზრუნველსაყოფად, „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და...


ვრცლად

პრესკონფერენცია სატესტო თემაზე

პრესკონფერენცია სატესტო თემაზე
06 აპრილი 2017

ღონისძიების აღწერა დროის მონაკვეთი დასწრების პირობები


ვრცლად

ტრენინგი „დისკრიმინაცია გენდერული ნიშნით“ ადამიანის უფლებათა დამცველებისა და სტუდენტებისთვის

ტრენინგი „დისკრიმინაცია გენდერული ნიშნით“ ადამიანის უფლებათა დამცველებისა და სტუდენტებისთვის
30 მარტი 2017

ევროპის საბჭო - პროექტის „ადვოკატთა და ადამიანის უფლებათა დამცველების შესაძლებლობების გაძლიერება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და ევროპის შესწორებული სოციალური ქარტიის ეროვნულ დონეზე გამოყენებისათვის"...


ვრცლად

ტრენინგი ადამიანის უფლებების სამართალში

ტრენინგი ადამიანის უფლებების სამართალში
30 მარტი 2017

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტი, სამხრეთ კავკასიაში გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისთან თანამშრომლობით, სტუდენტებს სთავაზობს მონაწილეობას ინტენსიურ ტრენინგში...


ვრცლად