დისკუსია

2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
15 ოქტომბერი 2017 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები

საქართველოს მთავრობა იწყებს 2018-2020 წლებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს. მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნო აქვეყნებს სამოქმედო გეგმის პირველ სამუშაო ვარიანტს, რათა სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური და საექსპერტო წრეების წარმომადგენლებს ჰქონდეთ მისი განხილვის შესაძლებლობა.

სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები (თავი 19). ამ მიმართულებით, 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა სხვადასხვა ღონისძიებების გატარებას ითვალისწინებს:

  • შშმ პირთა სამართლებრივი დაცვის გარანტიების უზრუნველყოფა
  • შშმ პირთა შეფასების სოციალურ მოდელზე დაფუძნებული სისტემის დანერგვა
  • შშმ პირთა, შშმ ბავშვთა  და მათი ოჯახების სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის ხელშეწყობა
  • განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა არჩევნებში მონაწილეობის ხელშეწყობა
  • საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტებისა და სატრანსპორტო საშუალებების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის
  • შშმ პირთა თანაბარი მონაწილეობის უზრუნველყოფა სპორტულ, კულტურულ, რეკრეაციულ და  გასართობ ღონისძიებებში

გაეცანით სამოქმედო გეგმის მე–19 თავის (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები) პროექტს და დატოვეთ თქვენი კომენტარი.

ადამიანის უფლებათა სამდივნო მოხარული იქნება, გაეცნოს თქვენს შენიშვნებს და რეკომენდაციებს. (სამოქმედო გეგმა მოცემულია დინამიური ცხრილის სახით. ცხრილის მარჯვენა სვეტი აღჭურვილია კომენტარის ფუნქციით)

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს.

უკან
დაწერე კომენტარი
˄