დისკუსია

2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
19 ოქტომბერი 2017 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი:  სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება

საქართველოს მთავრობა იწყებს 2018-2020 წლებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს. მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნო აქვეყნებს სამოქმედო გეგმის პირველ სამუშაო ვარიანტს, რათა სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური და საექსპერტო წრეების წარმომადგენლებს ჰქონდეთ მისი განხილვის შესაძლებლობა.

სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა (თავი 1). ამ მიმართულებით, 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა შემდეგ მიზნებს ისახავს:

  • სისხლის სამართლის კანონმდებლობის გადახედვა ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების კუთხით
  • ადამიანის უფლებათა დაცვის მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფა
  • ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომელთა შესაძლებლობების გაძლიერება სწავლება/გადამზადების გზით

გაეცანით სამოქმედო გეგმის 1-ელი თავის (სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა) პროექტს და დატოვეთ თქვენი კომენტარი.

ადამიანის უფლებათა სამდივნო მოხარული იქნება, გაეცნოს თქვენს შენიშვნებს და რეკომენდაციებს. (სამოქმედო გეგმა მოცემულია დინამიური ცხრილის სახით. ცხრილის მარჯვენა სვეტი აღჭურვილია კომენტარის ფუნქციით).

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს.

უკან
დაწერე კომენტარი
˄