დისკუსია

2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებები

იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებები
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებები
13 ოქტომბერი 2017

საქართველოს მთავრობა იწყებს 2018-2020 წლებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს. მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნო აქვეყნებს სამოქმედო გეგმის პირველ სამუშაო ვარიანტს, რათა სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური და...


ვრცლად

2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: სამართლიანი სასამართლოს უფლება და მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა

მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: სამართლიანი სასამართლოს უფლება და მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა
12 ოქტომბერი 2017

საქართველოს მთავრობა იწყებს 2018-2020 წლებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს. მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნო აქვეყნებს სამოქმედო გეგმის პირველ სამუშაო ვარიანტს, რათა სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური და...


ვრცლად
˄