დისკუსია

2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: რელიგიური უმცირესობების უფლებები

რელიგიური უმცირესობების უფლებები
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: რელიგიური უმცირესობების უფლებები
20 ოქტომბერი 2017

საქართველოს მთავრობა იწყებს 2018-2020 წლებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს. მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნო აქვეყნებს სამოქმედო გეგმის პირველ სამუშაო ვარიანტს, რათა სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური და...


ვრცლად
˄