სიახლეები

შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვედრა გაიმართა


29 ივლისი 2016 შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვედრა გაიმართა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს კოორდინაციით, შეხვედრა გაიმართა.

შეხვედრაზე სახელმწიფოსა და ბიზნესის თანამშრომლობის პერსპექტივები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობის საკითხები განიხილეს.  

ყურადღება დაეთმო საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც შშმ და სსმ პირთა დამსაქმებლებთან შეთანხმებით, ხელფასის 50%-იანი სუბსიდირება (არაუმეტეს 460 ლარისა), სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განხორციელდება.

შეხვედრის მონაწილეები პოტენციური დამსაქმებლებისა და სამუშაოს მაძიებელ შშმ პირთა შესახებ ინფორმაციის გაცვლაზე შეთანხმდნენ. ამ პროცესში აქტიურად იქნებიან ჩართული სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების კონსულტანტები.

შეხვედრაში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოსა და ამერიკის სავაჭრო პალატის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.
 

უკან
დაწერე კომენტარი
˄