ჩვენი გუნდი / ელენე შონია

ელენე შონია

სტაჟიორი

ელენე შონია ადამიანის უფლებათა სამდივნოში სტაჟირებას  2020 წლის სექტემბრიდან გადის. ელენემ  სამართლის ბაკალავრის ხარისხი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019 წელს მოიპოვა. ამჟამად სწავლას აგრძელებს მაგისტრატურის საფეხურზე საჯარო სამართლის მიმართულებით, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში. 

2017-2018 წლებში ელენემ მიიღო იურიდიულ კომპანიაში სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ დავებზე მუშაობის გამოცდილება, ასევე იყო თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის იურიდიული კლინიკის ხელმძღვანელის თანაშემწე. 2018-2020 წლებში კი ელენემ სტაჟირება გაიარა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და თბილისის საქალაქო სასამართლოში.

ელენეს გავლილი აქვს არაერთი ტრენინგი სამართლის სხვადასხვა მიმართულებით, დაინტერესებულია გენდერულ თანასწორობასთნ დაკავშირებული საკითხებით, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის თემებით. ელენე წარმოშობით აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდანაა და მისი ინტერესის სფეროს იძულებით გადაადგილებული პირების და საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ადამიანების უფლებებიც წარმოადგენს. 

˄