დისკუსია

2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი:  სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
19 ოქტომბერი 2017

საქართველოს მთავრობა იწყებს 2018-2020 წლებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს. მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნო აქვეყნებს სამოქმედო გეგმის პირველ სამუშაო ვარიანტს, რათა სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური და...


ვრცლად
˄