დისკუსია

2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: ბრალდებულთა, მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა უფლებები

ბრალდებულთა, მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა უფლებები
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: ბრალდებულთა, მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა უფლებები
17 ოქტომბერი 2017

საქართველოს მთავრობა იწყებს 2018-2020 წლებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს. მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნო აქვეყნებს სამოქმედო გეგმის პირველ სამუშაო ვარიანტს, რათა სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური და საექსპერტო...


ვრცლად

2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: შრომითი უფლებები

შრომითი უფლებები
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: შრომითი უფლებები
16 ოქტომბერი 2017

საქართველოს მთავრობა იწყებს 2018-2020 წლებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს. მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნო აქვეყნებს სამოქმედო გეგმის პირველ სამუშაო ვარიანტს, რათა სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური და საექსპერტო...


ვრცლად

2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
15 ოქტომბერი 2017

საქართველოს მთავრობა იწყებს 2018-2020 წლებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს. მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნო აქვეყნებს სამოქმედო გეგმის პირველ სამუშაო ვარიანტს, რათა სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური და...


ვრცლად

2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების უფლებები

ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების უფლებები
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების უფლებები
14 ოქტომბერი 2017

საქართველოს მთავრობა იწყებს 2018-2020 წლებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს. მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნო აქვეყნებს სამოქმედო გეგმის პირველ სამუშაო ვარიანტს, რათა სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური და...


ვრცლად
˄